1042

There is no excerpt because this is a protected post.

PRIVATE
Đây là khoá học cung cấp cho các em kiến thức lập trình trên nền tảng VEXcode VR, phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Các em cần hoàn thành khoá học để có thể tham gia hoàn thành các thử thách của cuộc thi.

Course Currilcum

Template Design © stemsmartschools. All rights reserved.