There is no excerpt because this is a protected post.

(đánh giá )

1076

Học viên
PRIVATE
Khóa học bao gồm:
Thời lượng:

3 weeks

Số bài học:
6
Chứng chỉ hoàn tất
Chứng nhận hoàn thành khoá học
Giảng viên:

Đây là khoá học cung cấp cho các em kiến thức lập trình trên nền tảng VEXcode VR, phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Các em cần hoàn thành khoá học để có thể tham gia hoàn thành các thử thách của cuộc thi.

Nội dung khóa học

Enter your Course Code

Thông tin giảng viên

hainhat
Profile Photo

Xếp hạng

Người đánh giá

1076

Học viên

29

Khóa học

Template Design © stemsmartschools. All rights reserved.