(đánh giá )

1

Học viên
PRIVATE
Khóa học bao gồm:
Thời lượng:

Unlimited Duration

Số bài học:
11
Chứng chỉ hoàn tất
Chứng nhận hoàn thành khoá học
Giảng viên:

Nội dung khóa học

 • 1.1: CÁC SỐ 1, 2, 3 Unlimited
 • bài học 2 Unlimited
 • hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác Unlimited
 • CÁC SỐ 7, 8, 9 Unlimited
 • SỐ 0 Unlimited
 • SỐ 10 Unlimited
 • 1.2: LUYỆN TẬP Unlimited
 • 1.5: LUYỆN TẬP Unlimited
 • 1.6: SỐ 7 Unlimited
 • 1.7: LUYỆN TẬP Unlimited
 • 1.8: SỐ 8 Unlimited

Enter your Course Code

Thông tin giảng viên

myhuynh
Profile Photo

Xếp hạng

Người đánh giá

1

Học viên

2

Khóa học

Template Design © stemsmartschools. All rights reserved.