Đây là khoá học cung cấp cho các em kiến thức về 3D Design, các kiến thức về lập trình dựa trên nên tảng TKBOT, phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Các em cần hoàn thành khoá học để có thể tham gia hoàn thành các thử thách của cuộc thi.

(đánh giá )

23

Học viên
PRIVATE
Khóa học bao gồm:
Thời lượng:

Unlimited Duration

Số bài học:
6
Chứng chỉ hoàn tất
Chứng nhận hoàn thành khoá học
Giảng viên:

 

Nội dung khóa học

  • Phần 1: Tìm hiểu về ứng dụng thiết kế đồ họa STEAM 3D Tinkercad 00:00:00
  • Phần 2: Thiết kế mô hình máy trở thở 00:00:00
  • 01:00:00
  • Phần 3 Thiết kế mạch điện máy trợ thở bằng phần mền Tinkercad 00:00:00
  • 00:30:00
  • Phần 4 Thiết kế mạch điện mô hình máy trợ thở bằng TK BOT Unlimited

Enter your Course Code

Thông tin giảng viên

huyenthuong
Profile Photo

Xếp hạng

Người đánh giá

23

Học viên

3

Khóa học

Template Design © stemsmartschools. All rights reserved.