217

Đây là khoá học cung cấp cho các em kiến thức về 3D Design, các kiến thức về lập trình dựa trên nên tảng TKBOT, phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Các em cần hoàn thành khoá học để có thể tham gia hoàn thành các thử thách của cuộc thi.

PRIVATE
 

Course Currilcum

  • Phần 1: Tìm hiểu về ứng dụng thiết kế đồ họa STEAM 3D Tinkercad 00:00:00
  • Phần 2: Thiết kế mô hình máy trở thở 00:00:00
  • 01:00:00
  • Phần 3 Thiết kế mạch điện máy trợ thở bằng phần mền Tinkercad 00:00:00
  • 00:30:00
  • Phần 4 Thiết kế mạch điện mô hình máy trợ thở bằng TK BOT Unlimited
Template Design © stemsmartschools. All rights reserved.