Khoá học này có gì? Những vấn đề gây ra do khối lượng công việc lớn và sự hỗ trợ …

(đánh giá )

22

Học viên
PRIVATE
Khóa học bao gồm:
Thời lượng:

1 week, 3 days

Số bài học:
3
Chứng chỉ hoàn tất
Chứng nhận hoàn thành khoá học
Giảng viên:

Khoá học này có gì?

  • Những vấn đề gây ra do khối lượng công việc lớn và sự hỗ trợ không chặt chẽ giữa các đồng nghiệp, Cố vấn ngành hàng, nhân viên cửa hàng và các trưởng nhóm
  • Không hiểu rõ các trách nhiệm và nghĩa vụ
  • Tinh thần đồng đội, quan hệ và làm việc cùng nhau như một đội hoạt động kém hiệu quả
  • Thiếu động lực và nỗ lực trong nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp không ổn định
  • Thiếu tin tưởng do thông tin trễ, không rõ ràng hay không có thông tin
  • Khó khăn hay trở ngại trong việc báo cáo vì thông tin phản hồi không chính xác hoặc sai sự thật

Không có hệ thống và quy trình rõ ràng và xác định

Khóa học diễn ra trong ba ngày hoặc 24 giờ.

Nội dung khóa học

  • Am a a FREE Unlimited
  • bài học 2 Unlimited
  • elementor Unlimited

Enter your Course Code

Thông tin giảng viên

Huân
Profile Photo

Xếp hạng

Người đánh giá

22

Học viên

3

Khóa học

Template Design © stemsmartschools. All rights reserved.